بیمه آتش سوزی

بیمه های آتش سوزی

هدف بیمه آتش سوزی جبران زیانهای مالی و مادی ناشی از وقوع آتش سوزی به کلیه دارائیهای مشمول بیمه گر که بیمه گذار به آن اشاره کرده باشد، می باشد.
در این بیمه خسارتهای جانی و بدنی تحت پوشش بیمه ای نمیباشد و فقط خسارتهای مالی مورد تأمین این نوع بیمه نامه قرار میگیرد. ولی بیمه گذار می تواند با اخذ بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان، این پوشش را نیز دریافت نماید.

 

بیمه آتش سوزی را می توان به 3 دسته زیر تقسیم نمود:

 

 • • واحدهای مسکونی، که جبران خسارت ساختمان، تأسیسات و اثاثیه در مقابل حادثه آتش سوزی و همچنین خطرات تبعی در صورت خرید ، این نوع بیمه را پوشش خواهد داد.

 

 • • مراکز صنعتی: منظور از این نوع بیمه نامه ها، جبران خسارت وارده ناشی از حریق به ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات، مواد اولیه، موجودی کالاهای ساخته شده و یا در دست ساخت ، محتویات و ابزارآلات مراکز صنعتی بوده که شامل کلیه کارخانجات و واحدهای تولیدی می باشد.

 

 • • مراکز غیر صنعتی: این بیمه نامه جهت جبران خسارت آتش سوزی برای مراکز غیر صنعتی که شامل کلیه فروشگاهها، تعمیر گاهها، بیمارستانها، اماکن عمومی، ساختمانهای اداری، بنگاههای معاملاتی، آموزشگاهها، مراکز خدماتی، انبارهای عمومی و خصوصی و سایر موارد مشابه می باشد.

 

نکات ضروری:

 

 • • بیمه گذار می بایست دقیقأ ارزش موارد بیمه شده را به تفکیک و با ارزش روز آن بیمه نماید تا در هنگام رسیدگی و پرداخت خسارت تمامی خسارت و زیان وارده به بیمه گذار جبران گردد.

 

 • • بازدید اولیه از محل مورد بیمه توسط کارشناس رسمی شرکت بیمه حائز اهمیت می باشد.

 

 • • پوشش های اصلی برای این بیمه آتش سوزی، انفجار ,صاعقه می باشد.

 

 • • پوشش های تکمیلی یا تبعی این بیمه شامل زلزله، سیل و طوفان، ضایعات ناشی از برف و باران، سنگینی برف، مسئولیت همسایگان و ترکیدن لوله آب ,ظروف تحت فشار صنعتی ,هزینه پاکسازی و نوسانات برق می باشد.

 

 • • این بیمه نامه بصورت کوتاه مدت و کمتر از یکسال نیز صادر می گردد.

 

 • • ظروف تحت فشار صنعتی با دریافت حق بیمه اضافی تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار میگیرد، در غیر اینصورت جبران خسارت ناشی از انفجار ظروف تحت فشار صنعتی تحت پوشش بیمه نبوده و خسارتی به آن پرداخت نخواهد شد.

 

 • •طبق دستور العمل اجرایی بیمه مرکزی ایران در خصوص صدور آتش سوزی بیمه (صنعتی،غیر صنعتی،اصناف)ملزم به ثبت کد پستی در سامانه )جامع )می باشند.

 

 • •انواع طرح های بیمه آتش سوزی اضافه گردد(حامی،اصناف ،سفر، اموال شهرک های صنعتی و….)

 

 • •بازدید بنا به شرایط موجود در بخشنامه حریق و تشخیص کارشناس صورت میگیرد.