بیمه مهندسی
بیمه مهندسی

بیمه های مهندسی جهت تضمین سرمایه در فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی و با هدف ایجاد امنیت و آرامش خاطر فعالان اقتصادی از حوادث پیش بینی نشده و ناگهانی در هنگام اجرای پروژه های مختلف تعریف و ارائه گردیده است . از مهمترین انواع اینگونه بیمه نامه ها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

بیمه تمام خطر پیمانکاران ( Contractors All Risk)

این بیمه با هدف جبران خسارتهای جانی و مالی غیر قابل پیش بینی و ناشی از حادثه در حین اجرای پروژه های مختلف عمرانی، ساختمانی انواع مختلف سازه طراحی گردیده و پوشش آن از زمان شروع عملیات ساختمانی آغاز میگردد.

بیمه تمام خطر نصب

پوشش این بیمه شامل خسارتهای فیزیکی و مالی غیر قابل پیش بینی ناشی از حادثه در هنگام نصب ماشین آلات و تجهیزات واحدهای مختلف صنعتی و همچنین نصب هر گونه سازه امکانات فلزی در صنایع می باشد.

شکست ماشین آلات ( Machinery Breakdown )

این نوع بیمه ماشین آلات و تأسیساتی را که نصب شده و یا در حال بهره برداری می باشند، تحت پوشش خود قرار می دهد. کارگاهها و کارخانجات در حال کار از جمله مواردی هستند که در بیمه شکست ماشین آلات بیمه می شوند. این بیمه همچنین خسارتهای فیزیکی غیر قابل پیش بینی و ناگهانی وارد به انواع ماشین آلات در حال بهره برداری را جبران می نماید.

تجهیزات الکترونیک

این بیمه خسارتهای وارد به انواع تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در کارگاههای صنعتی، صنایع، لوازم تحقیقاتی و آزمایشگاهی، لوازم اداری، سیستم های هشدار دهنده، تجهیزات اندازه گیری، دستگاههای کنترل و عیب یاب، تجهیزات سینما و فیلمبرداری، دستگاههای تست مواد و نمونه برداری، رادیو تلویزیونی و مخابراتی، سیستم های رایانه ای و تجهیزات پزشکی و مانند آن را تحت پوشش قرار می دهد.

ریسک های تکمیل شده ساختمانی ( Civil Engineering Completed Risks)

خسارات وارده به انواع سازه های احداث شده را در زمان بهره برداری از قبیل ساختمانها، برج ها، راه آهن، فرودگاهها، کانال های آبیاری، پل ها، تونل ها، سدها، موج شکن و اسکله، خطوط لوله آب، نفت، گاز، فاضلاب و نیز انبارها و معادن را تحت پوشش قرار می دهد.