بیمه مسئولیت
بیمه مسئولیت

به عبارتی ساده افراد حقیقی و حقوقی طبق قانون در صورتیکه در اثر فعالیت های روزمره موجب خسارات جانی و یا مالی به اشخاص ثالث گردند مسئول بوده و می بایست آنرا جبران نمایند که با خرید بیمه نامۀ مسئولیت، بیمه گر متعهد به جبران آن خسارت طبق شرایط بیمه نامه خواهد بود.
این بیمه مستقیماً در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتهای اقتصادی بسیار تاثیر گذار است. این نوع بیمه دارای انواع مختلف با موضوعات و پوشش های مختلف و متنوع می باشد که به اختصار به چند نمونۀ آن اشاره میگردد:

مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

در این بیمه، مسئولیت مدنی کارفرمایان ناشی از حوادث که به موجب قصور و یا اهمال آنان به کارکنان تحت امر وارد می آید و کارفرما مسئول جبران آن بوده را پوشش می دهد، چرا که بر اساس قانون هر شخصی که در نتیجه فعالیت اقتصادی خود باعث ایجاد خسارت به اشخاص دیگر گردد موظف است خسارت وارده را جبران نماید.

لازم بذکر است که بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و در صورت لزوم طبق رای مراجع قضائی نسبت به پرداخت خسارت اقدام می نماید.

مسئولیت مدیر/ هیئت مدیره ساختمان

این بیمه در حقیقت بیمه مسئولیت بیمه گذار در قبال ساکنین و اشخاص ثالث که در اثر استفاده از موارد زیر خسارتی وارد آید را جبران می نماید.

• آسانسور
• استخر و سونا
• پارکینگ ساختمان
• آتش سوزی در مشاعات
• در به کارگیری نظافتچی و سرایدار
• سقوط اشیاء در محوطه ساختمان و اطراف آن
• ایجاد خسارت به ساختمانهای مجاور ناشی از حریق، ترکیدگی لوله آب ، نشت و ریزش چاه


مسئولیت مجموعه های ورزشی :

 

جبران خسارت جانی ناشی از حوادث پیش بینی نشده در اماکن ورزشی را متعهد میگردد.

مسئولیت حرفه ای پزشکان :

جبران خسارت بدنی بیماران ناشی از مسئولیت پزشک به علت اشتباه یا سهل انگاری و کوتاهی در انجام امور پزشکی را پوشش می دهد.

مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور :

جبران هزینه پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو سرنشینان آسانسور در صورت وقوع حادثه اجتماعی را عهده دار میگردد.

مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی :

این بیمه خسارات جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث و اموال مجاور که ناشی از اجرای عملیات ساختمانی ایجاد میگردد را جبران می نماید.

همانطور که اشاره شد از آنجاییکه این بیمه از تنوع خاصی برخوردار است، در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با ما تماس حاصل فرمائید.

افزودن کلوزهای بیمه نامه مسئولیت :

1-پوشش تعدد دیات
2-پوشش ماموریت خارج از کارگاه
3-پوشش حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری
4-پوشش جبران هزینه های پزشکی
5-پوشش تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی
6- پوشش مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث
7- پوشش بیمه ای افزایش ریالی دیه حداکثر 1 سال تا 3 سال
8- پوشش غرامت دستمزد روزانه
9- پوشش نوسان تعداد کارکنان تا 20 درصد زمان صدور بیمه نامه
10- پوشش هزینه های دستمزد پرداختی به کارشناس یا هیات کارشناسی